ბაზრის კვლევა   კონტრაქტების მინიჭება მარტი 2016
31.03.2016
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება
მარტი 2016
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
 
დასახელება: საქართველოს საჯარო სკოლების ნარჩენი წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობებისა და მასთან დაკავშირებული საინსტალაციო მომსახურების შესყიდვა
IFB#PP07/GEP/G/CB/01
კონტრაქტის ნომერი: #PP07/GEP/G/CB/01
კომპანია: შპს „ეკოპრე“
ფასი:  230,974.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 2 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მართვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა
# PP06-A4/GEP/CS/QCBS/04
კონტრაქტის ნომერი: # PP06-A4/GEP/CS/QCBS/04
კომპანია: The International Research & Exchanges Board (IREX)
ფასი: საწყისი კონტრაქტი  1,206,286.00 აშშ დოლარი
I განახლებადი წელი 858,483.00 აშშ დოლარი
II განახლებადი წელი 759,072.00 აშშ დოლარი
თანხები მითითებულია დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 აპრილი, 2017
   
დასახელება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის  საოფისე ტექნიკის შეძენა
RFQ #PP08/GEP/G/S/09
კონტრაქტის ნომერი: #PP08/GEP/G/S/09
კომპანია: Orient Logic Ltd., Georgia
ფასი: 602.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 11 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის  საოფისე ტექნიკის შეძენა
RFQ #PP08/GEP/G/S/09
კონტრაქტის ნომერი: #PP08/GEP/G/S/09
კომპანია: შპს ესაბი
ფასი: 2,070.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 11 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის  საოფისე ავეჯის შეძენა
RFQ #PP08/GEP/G/S/10
კონტრაქტის ნომერი: #PP08/GEP/G/S/10
კომპანია: ი/მ პაატა სულავა საქმშენრემსერვისი
ფასი: 6,153.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 25 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის  საოფისე ავეჯის შეძენა
RFQ #PP08/GEP/G/S/10
კონტრაქტის ნომერი: #PP08/GEP/G/S/10
კომპანია: შპს ოფის 1
ფასი: 2,043,56 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 25 მარტი, 2016 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე