ბაზრის კვლევა   კონტრაქტის მინიჭება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნი
28.07.2015
     
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტის მინიჭება
 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნილი ფართების რემონტი
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
 
დასახელება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნილი ფართების რემონტი
IFB #PP06/HED/CW/CB/01
კონტრაქტის ნომერი: PP06/HED/CW/CB/01-69
კომპანია: Ltd. Georgian Building Company
ფასი: 388,764.19 აშშ დოლარი, დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 16 ივლისი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 30 სექტემბერი, 2015