ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტის მინიჭება
14.05.2015
   
 
2015 წლის სარეაბილიტაციო სეზონისთვის შერჩეული სკოლების შენობა-ნაგებობების გეო-ტექნიკური და სტრუქტურული გამოკვლევების სამუშაოების ჩატარება
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
დასახელება: 2015 წლის სარეაბილიტაციო სეზონისთვის შერჩეული სკოლების შენობა-ნაგებობების გეო-ტექნიკური და სტრუქტურული გამოკვლევების სამუშაოების ჩატარება
კონტრაქტის ნომერი: PP05-A3/GEP/NCS/S/02-40
კომპანია: SCIENTIFIC DESIGN TECHNOLOGICAL ENTERPRISE INDUSTRIA LTD., GEORGIA
ფასი: 28,076.60 აშშ დოლარი
კონტრაქტის თარიღი: 13 მაისი, 2015  
კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 5 კვირა