ბაზრის კვლევა   კონტრაქტის მინიჭება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა
04.06.2015
   
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტის მინიჭება
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: PP06/PMA/G/S/04/Lot 1, Lot4/44
კომპანია: შპს. ესაბი
ფასი: 25,275.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 25 მაისი, 2015  
ვადის ამოწურვის თარიღი: 1 თვის შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებიდან 
   
 
 
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: PP06/PMA/G/S/04/Lot2-3, Lot5-6/48
კომპანია: შპს. იუ ჯი თი   
ფასი: 3,132.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 25 მაისი, 2015
ვადის ამოწურვის თარიღი: 1 თვის შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებიდან