ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა
11.05.2015
    
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტის მინიჭება
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: RFQ Ref: PP06/PMA/G/S/03/Lot 1-3/__
კომპანია: შპს. ჯი-სერვისი 
ფასი: 28,135.33 (ოცდარვა ათას ას ოცდათხუთმეტი აშშ დოლარი და ოცდაცამეტი ცენტი) დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 7 მაისი, 2015  
ვადის ამოწურვის თარიღი: 30 დღის შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებიდან 
   
 
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: RFQ Ref: PP06/PMA/G/S/03/Lot 4/__
კომპანია: შპს. ოფის 1 
ფასი: 1921.58 (ათას ცხრაას ოცდაერთი აშშ დოლარი და ორმოცდათვრამეტი ცენტი) დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 7 მაისი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 30 დღის შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებიდან