სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის (ქ. თბილისი, რიჩარდ ჰოლდბრუკის ქ. N8) ინტერიერის/შენობის მოწყობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის SPA130010318 საშუალებით შესყიდვის  სატენდერო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის ელექტროობოს ნაწილის (ნაწილი 1-3)  132  პოზიციაში იგულისხმება არსებული გენერატორის (დიზელ გენერატორი 100kW სიმძლავრის, რეზერვის ავტომატური ჩართვის ელ. ფარით) მიერთება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ ელექტრომომარაგების ქსელთან და სატენდერო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის ელექტროობის ნაწილის (ნაწილი 1-3)  133 პოზიცია ამოღებულია. " />
სიახლეები/განცხადებები   SPA130010318 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება
24.05.2013

1249

 

სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის (ქ. თბილისი, რიჩარდ ჰოლდბრუკის ქ. N8) ინტერიერის/შენობის მოწყობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის SPA130010318 საშუალებით შესყიდვის  სატენდერო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის ელექტროობოს ნაწილის (ნაწილი 1-3)  132  პოზიციაში იგულისხმება არსებული გენერატორის (დიზელ გენერატორი 100kW სიმძლავრის, რეზერვის ავტომატური ჩართვის ელ. ფარით) მიერთება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ ელექტრომომარაგების ქსელთან და სატენდერო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვის ელექტროობის ნაწილის (ნაწილი 1-3)  133 პოზიცია ამოღებულია.