ბაზრის კვლევა   შესყიდვების სპეციალური შეტყობინება
20.05.2016
  
 

კონსულტანტის/ინჟინრის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა

PP08 -A1/GEP/CS/IC/01

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (“MCA-Georgia”) აცხადებს ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას ინფრასტრუქტურისგანვითარების პროექტისათვის, კერძოდ:

 

 
მდებარეობა: თბილისი , საქართველო

სავარაუდო დაწყების თარიღი: ივნისის დასასრულს, 2016

დავალების შესრულების ხანგრძლივობა: 12 თვე, ერთი წლის ვადით გაგრძელების პერსპექტივით

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა გაეცნონ „ტექნიკურ დავალებას“ (კონსულტანტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ნაწილი 3) რომელიც დეტალურად აღწერს დავალებას.

კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი საინჟინრო/არქიტექტურულ დისციპლინებში; 5 წლის პროფესიული გამოცდილება საინჟინრო განხრით რომელიც მოიცავს სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება საზედამხედველო თანამდებობაზე.

მოთხოვნილი აუცილებელ და სასურველი კვალიფიკაციების სია მოცემულია შესაბამის „ტექნიკურ დავალებაში“.

შერჩევა განხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის შესყიდვების რეგულაციების მიხედვით. (იხილეთ შესყიდვების გვერდი www.mcc.gov). შერჩეულ კანდიდატთან გაფორმდება ხელშეკრულება (ხელშეკრულების ფორმა იხილეთ „კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების“ მე-4 ნაწილში) ფიქსირებული ჯამური თანხის საფუძველზე.

განაცხადის პროცედურა:

 

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა მოითხოვონ „ტექნიკური დავალება“ და„კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების“  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:procurement@mcageorgia.ge

 

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა შეავსონ ინტერესთა გამოხატვის ფორმები 1 და2 ( იხილეთ „კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების“ მე-2 ნაწილიდაგამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

MCA-Georgia 
Att .: დიმიტრი ქემოკლიძე

შესყიდვების დირექტორი

ელ-ფოსტაprocurement@mcageorgia.ge

 

განაცხადის წარდგენის საბოლო ვადააივნისი, 2016, 3:00 საათი საქართველოს დროით