2014 წლის ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერების (CON140000001, CON140000002, CON140000003, CON140000012) სატენდერო კომისიის 2014 წლის 20 ივნისის სხდომის N11 ოქმის თანახმად, მითითებული ტენდერების სატენდერო დოკუმენტაციებითა და  მათ ფარგლებში გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ავტომანქანის გამართვისა და ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის (შემდგომში „აგაი“ სისტემა) დანერგვის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2014 წლის 1 ნოემბერი ნაცვლად 2014 წლის 1 ივლისისა. იხილეთ: 1) სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი, 2) ხელშერულებებში შესაბამისი ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმების ერთიანი ფორმა.  " />
სიახლეები/განცხადებები   აგაი სისტემის დანერგვის ვადის გადატანა
20.06.2014

1605

 

2014 წლის ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერების (CON140000001, CON140000002, CON140000003, CON140000012) სატენდერო კომისიის 2014 წლის 20 ივნისის სხდომის N11 ოქმის თანახმად, მითითებული ტენდერების სატენდერო დოკუმენტაციებითა და  მათ ფარგლებში გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ავტომანქანის გამართვისა და ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის (შემდგომში „აგაი“ სისტემა) დანერგვის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2014 წლის 1 ნოემბერი ნაცვლად 2014 წლის 1 ივლისისა. იხილეთ: 1) სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი, 2) ხელშერულებებში შესაბამისი ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმების ერთიანი ფორმა.