სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ DCFTA-ის საფუძველზე ნაკისრი ვა
18.04.2016
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ DCFTA-ის  საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გზამკვლევი

იბმული ფაილები