სიახლეები/განცხადებები   ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება: საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლა–შენ
17.04.2015
  
 
ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება: საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლა–შენახვის პროექტის კონსულტანტი.

მიბმული ფაილები