2013–2014 წლების კონსოლიდირებული ტენდერის (CON130000016) შედეგად გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს მაგთიკომი. აღნიშნულ კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნიმუში ხელმისაწვდომია სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის შესაბამის მოდულში. " />
სიახლეები/განცხადებები   ინფორმაცია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის 2013-2014 წლების ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირ
01.05.2013

1209

 

2013–2014 წლების კონსოლიდირებული ტენდერის (CON130000016) შედეგად გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს მაგთიკომი. აღნიშნულ კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნიმუში ხელმისაწვდომია სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის შესაბამის მოდულში.