გთხოვთ, 2014 წლის 10 თებერვლის 16:00 საათამდე წარმოადგინოთ ინფორმაცია თქვენს მიერ 2014 წლის განმავლობაში შესასყიდი დესკტოპებისა და ლეპტოპების რაოდენობის თაობაზე, ასეთის საჭიროების არსებობის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ გჭირდებათ მხოლოდ ერთი სახეობის კომპიუტერი (დესკტოპი ან ლეპტოპი) უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილის მხოლოდ შესაბამისი გრაფა.მოთხოვნილი ინფორმაციის მოწოდება უნდა განხორციელდეს comp2014@spa.gov.ge ელ. ფოსტაზე სათანადო ფორმით შევსებული ექსელის ცხრილის მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე. " />
სიახლეები/განცხადებები   კომპიუტერების თაობაზე ინფორმაციის მოთხოვნა
05.02.2014

1496

 

გთხოვთ, 2014 წლის 10 თებერვლის 16:00 საათამდე წარმოადგინოთ ინფორმაცია თქვენს მიერ 2014 წლის განმავლობაში შესასყიდი დესკტოპებისა და ლეპტოპების რაოდენობის თაობაზე, ასეთის საჭიროების არსებობის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ გჭირდებათ მხოლოდ ერთი სახეობის კომპიუტერი (დესკტოპი ან ლეპტოპი) უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილის მხოლოდ შესაბამისი გრაფა.

მოთხოვნილი ინფორმაციის მოწოდება უნდა განხორციელდეს comp2014@spa.gov.ge ელ. ფოსტაზე სათანადო ფორმით შევსებული ექსელის ცხრილის მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე.