ბაზრის კვლევა   შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
04.08.2016
  
 
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
 
ლიდერობის აკადემიისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ტრეინინგის მონაწილეთათვის სასტუმროში განთავსების, ტრეინინგის ჩატარების ადგილისა და საკვებით  მომსახურების შესყიდვა
 
IFB # PP08/GEP/NCS/CB/05
 
 
  1. 2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”) დაახლოებით 140,000,000,00 აშშ დოლარის ოდენობით, რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. კომპაქტი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ათასწლეულის გამოწვევის კორპირაციისა www.mcc.gov და ათასწლელულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ვებ-გვერდებზე www.mcageorgia.ge .
 
  1. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო გთავაზობთ წარმოადგინოთ თქვენი სატენდერო წინადადებები  ლიდერთა აკადემიისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ტრეინინგის მონაწილეთათვის სასტუმროში განთავსების, ტრეინინგის ჩატარების ადგილისა და საკვებით  მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით IFB # PP08/GEP/NCS/CB/05:
 
Lot 5: PP08/GEP/NCS/CB/05-ქუთაისი/წყალტუბო
 
  1. სატენდერო წინადადებები უნდა მოიტანოთ არაუგვიანეს 3:00 საათისა, საქართველოს დროით (GMT+4) 2016 წლის 11 აგვისტოს
სატენდერო წინადადებები უნდა მოიტანოთ  შემდეგ მისამართზე:
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
მ. კოსტავას 5, მე-4 სართული (ლიფტის გარეშე), შეხვედრების ოთახი
თბილისი, საქართველო 0108
 
  1. დაინტერესებულმა კომპანიებმა რეგისტრაციისათვის  უნდა დააფიქსირონ ინტერესი ქვემოთ მოცემულ მისამართზე მათი ფირმის შესახებ დეტალების მითითებით და მოითხოვონ დეტალური სატენდერო დოკუმენტაცია.
            ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
            დიმიტრი ქემოკლიძე, შესყიდვების დირექტორი
            Cc: ქეთი თათეშვილი, შესყიდვების კონსულტანტი
            Email:  ktateshvili@mcageorgia.ge
            Cc: procurement@mcageorgia.ge
            ტელეფონი: +995595533339