ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის შესყიდვების შეტყობინება
04.03.2016
   
 
შესყიდვების შეტყობინება 

PP08/GEP/G/S/11


ქალბატონებო და ბატონებო

გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი ფასის შეთავაზება შემდეგ საქონელზე:

1. 2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით. MCA-Georgia-ს განზრახული აქვს მიმართოს თანხები სათანადო გადახდების განსახორციელებლად იმ კონტრაქტებთან დაკავშრებით რომელთათვისაც გამოქვეყნდა წინამდება მოთხოვნა შემოთავაზებების წარმოდგენის შესახებ. 

2. საოფისე ტექნიკის შეძენა:

კომპიუტერული ტექნიკა PP08/GEP/G/S/11

3. თქვენი ფასები (წარმოდგენილი აშშ დოლარებში, დღგ-ს გარეშე) უნდა გამოგზავნოთ მყიდველის ქვემოთ მითითებულ მისამართზე: 

მერაბ კოსტავას #5, თბილისი, საქართველო
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო 
ტელ: +995577552755
ან გამოგზავნეთ ელექტრონულად მოცემულ მისამართებზე: 
rgobejishvili@mcageorgia.ge 

4. მყიდველის მიერ თქვენი შემოთავაზე(ბე)ბის მე-3 პარაგრაფში მითითებულ მისამართზე მიღების საბოლოო ვადაა 2016 წლის 11 მარტი 18:00 საათი საქართველოს დროით. 

5. დაწვრილებითი ინფორმაცია მოთხოვნის საქონელზე და სხვა პირობებზე შეგიძლიათ მიიღოთ ქვემოთ ხელმომწერი საკონტაქტო პირისგან წერილობით ფორმაში. 

საკონტაქტო პირი: 
რუსუდან გობეჯიშვილი
შესყიდვების ოფიცერი
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 
მ. კოსტავას 5, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995577552755
rgobejishvili@mcageorgia.ge