ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - კონტრაქტების მინიჭება
29.12.2015
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება
და
 სატენდერო პროცესის გაუქმება შესყიდვებზე  
დეკემბერი, 2015
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
 
დასახელება: საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა საქართველოს საჯარო სკოლების მოვლა–შენახვის პროგრამის შემუშავებისა და განხორცილებისათვის
RFP #PP05-A6/GEP/CS/QCBS/03
კონტრაქტის ნომერი: #PP05-A6/GEP/CS/QCBS/03
კომპანია: „მწვანე მშენებლობის საბჭო საქართველო“ „შპს ნიუ ენჯინირინგ“-თან ერთად
ფასი: 341,365.00 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 23 დეკემბერი,  2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 23 მაისი, 2017
   
დასახელება: TASK ORDER 4: საქართველოს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება და ზედამხედველობა   
RFTOP Ref: PP05-A3/GEP/CS/LCS/03/115/TO4
კონტრაქტის ნომერი: # PP05-A3/GEP/CS/LCS/03/115/TO4
კომპანია: S.C. IMPEX ROMCATEL Cercetare Proiectare S.A., Romania in association with Scientific, Design – Technological Enterprise “INDUSTRIA” Ltd., Georgia
ფასი: 1,063,450.00 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 25 დეკემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: თებერვალი, 2018
   
დასახელება: ბუკლეტების დამამზადებელი აღჭურვილობის შესყიდვა
RFQ # PP07/GEP/G/S/08
კონტრაქტის ნომერი: RFQ # PP07/GEP/G/S/08
კომპანია: შპს პოლიგრაფი
ფასი: 48,644.00 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 დეკემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: 2015 წლის სეზონის ზოგიერთი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო პროცესის გაუქმება-  IFB#PP06/GEP/CW/CB/06:
ლოტი 1 : ონის საჯარო სკოლა
ლოტი 2 : ხელედის საჯარო სკოლა
კონტრაქტის ნომერი: IFB#PP06/GEP/CW/CB/06;
IFB#PP06/GEP/CW/CB/06-1;