ბაზრის კვლევა   მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად
20.06.2016
  
 
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად
 
თარიღი: 2016 წლის 16 ივნისი
სესხის ნომერი: 3273-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 4
კონტრექტის ნომერი და დასახელება: P42414-SUTIP4-ICB-01 - 2016: სამშენებლო სამუშაოები ბათუმის ნაპირგამაგრებისათვის  
სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 2016 წლის 29 ივლისი, 15:00 საათი (საქართველოს ადგილობრივი დროით)