სიახლეები/განცხადებები   მოხმარებული საწვავის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის ფორმა
10.02.2014

1497

 

2014 წლის ნავთობროდუქციის (საწვავის) შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო დოკუმენტაციების 3.6 პუნქტის შესაბამისად, ყოველი თვის 10 რიცხვამდე სატენდერო კომისიას უნდა წარედგინოს ინფორმაცია წინა თვის მოხმარებული საწვავის შესახებ ამ ბმულზე არსებული ფორმით.