ბაზრის კვლევა   სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს მოწვევას საკონსულტაციო მომსახურებაზე
25.03.2016
  
 
ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

მიბმული ფაილები