ბაზრის კვლევა   სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერში მოწვევას
04.02.2016
  
 
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერში მოწვევას

თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი)

მიბმული ფაილები