სიახლეები/განცხადებები   მომხმარებელთა საყურადღებოდ !
22.11.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 21 ნოემბერს, გარკვეული დროის განმავლობაში, ტექნიკური მიზეზების გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებდა შეფერხებით. 

ზემოაღნიშნული ხარვეზით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, მიღებულ იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 22 ნოემბრის №4560 განკარგულება. 

გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი და იხელმძღვანელოთ ზემოაღნიშნული განკარგულების შესაბამისად.


მიბმული ფაილი