სიახლეები/განცხადებები   მომხმარებელთა საყურადღებოდ !
16.12.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 13 დეკემბერს, გარკვეული დროის განმავლობაში, ტექნიკური მიზეზების გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებდა შეფერხებით. 

ზემოაღნიშნული ხარვეზით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, მიღებულ იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 16 დეკემბერის №4964 განკარგულება. 

გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი და იხელმძღვანელოთ ზემოაღნიშნული განკარგულების შესაბამისად.


მიბმული ფაილი