სიახლეები/განცხადებები   მომხმარებელთა საყურადღებოდ !
16.12.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 13 დეკემბერს, გარკვეული დროის განმავლობაში, ტექნიკური მიზეზების გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებდა შეფერხებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სისტემაში „მიმწოდებლად“ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს, სატენდერო/საკონკურსო პროცედურების მიმდინარეობისას სისტემაში დოკუმენტების ატვირთვასთან, ასევე ინფორმაციის წარდგენასთან დაკავშირებით, შესაძლოა, შექმნოდათ ტექნიკური პრობლემები.

ამდენად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს, რეკომენდაცია ეძლევათ, შექმნილი ტექნიკური ხარვეზის გათვალისწინებით, ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენასთან დაკავშირებით იმოქმედონ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 94-ე მუხლის შესაბამისად.