სიახლეები/განცხადებები   ​შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
17.12.2020
  
 
როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2020 წლის 29 სექტემბერს გამოცხადებული A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის (CON200000238) და პირველი ხარისხის (CON200000237) საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში (IV კვარტალი), სატენდერო წინადადებების მოქმედების ვადა იწურება 2020 წლის 31 დეკემბერს. ვინაიდან, მიმდინარე მდგომარეობის მიხედვით, აღნიშნული ტენდერების ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვების რაოდენობის მნიშვნელოვანი წილი ამ ეტაპზე ათვისებული არ არის, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი:
 
იმ შემთხვევაში, თუ გესაჭიროებათ A4 ფორმატის უმაღლესი ან/და პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა, მსოფლიო პანდემიის გამო არსებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, 2021 წლის I კვარტალის კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში საქონლის მიწოდების შეფერხებისა და გამარტივებული შესყიდვის შემთხვევების ზრდის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ, დროულად, არაუგვიანეს 2020 წლის 31 დეკემბრისა, მიმართოთ მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში (CON200000237; CON200000238 2020 წლის IV კვარტალი) გამარჯვებულ მიმწოდებელს, საჭირო პროდუქციის შესყიდვის მიზნით.