სიახლეები/განცხადებები   სატელევიზიო საეთერო დროის შესყიდვის მიზნით, კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარება
05.09.2018
  
 
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 აგვისტოს №1536 განკარგულებით განისაზღვრა 2018-2019 წლების განმავლობაში,  სატელევიზიო საეთერო დროის შესყიდვის მიზნითკონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს სატელევიზიო საეთერო დროის (wGRP) კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას არაუგვიანეს 2018 წლის 7 სექტემბრისა.
შეგახსენებთ, რომ კონსოლიდირებულ ტენდერებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში www.spa.ge.