სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
24.04.2019
  
 
2018 წლის 26 ნოემბერის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ სისტემურ  შეტყობინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 აგვისტოს №446 დადგენილების დანართით განსაზღვრულ საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას, დამატებით გაცნობებთ შემდეგს

მიბმული ფაილები