სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
19.06.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ სხვადასხვა კვების პროდუქტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შეწყდა ზოგიერთი კონსოლიდირებული ტენდერი: კერძოდ, CON180000077 - მაკარონის ნაწარმის და CON180000095 - შაქრის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერები. შეწყვეტის საფუძვლები იხილეთ შესაბამის ოქმში.