სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
03.07.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ სხვადასხვა კვების პროდუქტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შეწყდა კონსოლიდირებული ტენდერი: კერძოდ, CON190000008 - საქონლის (ძროხის) ხორცის (გაუყინავი) შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერი. შეწყვეტის საფუძვლები იხილეთ შესაბამის ოქმში.