სიახლეები/განცხადებები   რეკომენდაცია ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების საჭიროებიდან გამომდინარე მონო–ბარათების შესყიდვის
23.05.2013

1246

 

ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 2013 წლის კონსოლიდირებულ ტენდერის (CON130000016) სატენდერო კომისია აძლევს თანხმობას შემსყიდველ ორგანიზაციებს, ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების საჭიროებიდან გამომდინარე, გამარჯვებული მიმწოდებლისაგან შეისყიდონ მომსახურება წინასწარი გადახდის (მონო–ბარათები) პირობით.