სიახლეები/განცხადებები   სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
19.03.2015
  
 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას "ა", "ბ" და "გ" კლასის ნარჩენების შესანახი კონტეინერების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით

მიბმული ფაილები