გთხოვთ გაეცნოთ 2013 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებლის ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას, რომელიც ეხება შემდეგ საკითხებს: რეკომენდაცია როუმინგის მომსახურების შესახებ; პორტირების განაცხადის ფორმა; წერილების ნიმუშები. აღნიშნული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.magticom.ge/index.php?section=198&lang=geo " />
სიახლეები/განცხადებები   სასარგებლო ინფორმაცია
14.05.2013

1222

 

გთხოვთ გაეცნოთ 2013 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებლის ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას, რომელიც ეხება შემდეგ საკითხებს: რეკომენდაცია როუმინგის მომსახურების შესახებ; პორტირების განაცხადის ფორმა; წერილების ნიმუშები. აღნიშნული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.magticom.ge/index.php?section=198&lang=geo