სიახლეები/განცხადებები   საწვავის 2013 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში
04.01.2013

1055

 

საწვავის 2013 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა უნდა გამოიყენონ  საწვავის შესყიდვის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: საწვავის შესყიდვის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში