2013 წლის ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერის სატენდერო კომისია აძლევს თანხმობას იმ შემსყიდველ ორგანიზაციებს, რომელთაც საწვავი ესაჭიროებათ შენობის გათბობისა ან უწყვეტი ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი მარკის საწვავი შეისყიდონ არასაბარათე სისტემის მეშვეობით – სითხის სახით ან ტალონებით. " />
სიახლეები/განცხადებები   იმ შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ, რომელთაც საწვავი ესაჭიროებათ შენობის გათბობისა ან უწყვე
18.01.2013

1082

 

2013 წლის ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერის სატენდერო კომისია აძლევს თანხმობას იმ შემსყიდველ ორგანიზაციებს, რომელთაც საწვავი ესაჭიროებათ შენობის გათბობისა ან უწყვეტი ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი მარკის საწვავი შეისყიდონ არასაბარათე სისტემის მეშვეობით – სითხის სახით ან ტალონებით.