სიახლეები/განცხადებები   საწვავის არასაბარათე წესით მოთხოვნის ფორმა
20.01.2014

1491

 

ერთჯერადად ან წლის განმავლობაში 3 000 ლიტრზე მეტი საწვავის არასაბარათე სისტემის გამოყენების თაობაზე შესყიდვის შესახებ ნებართვის მისაღებად სატენდერო კომისიის სახელზე გაგზავნილ წერილს უნდა ახლდეს სათანადო ფორმით შევსებული ექსელის  ცხრილი. ცხრილის შეუვსებლობის ან/და არასათანადოდ შევსების შემთხვევაში, კომისია არ განიხილავს წერილს და შესაბამისად არ გასცემს ნებართვას. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ ცხრილის შევსება და კომისიის სახელზე ნებართვის მოთხოვნის გადმოგზავნა ხდება მხოლოდ წლის განმავლობაში ან ერთჯერადად არანაკლებ 3000 ლიტრის ოდენობის საწვავის შესყიდვის საჭიროების შემთხვევაში. ექსელის  ცხრილი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე.