სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
12.01.2018
  
 
სტანდარტული პერსონალური და სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების 2018 წლის კონსოლიდირებულ ტენდერებში გამოვლინდნენ გამარჯვებული პრეტენდენტები:
სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების კონსოლიდირებულ ტენდერში (CON170000076) - შპს „იუჯითი“,
სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების კონსოლიდირებულ ტენდერში (CON170000077) - შპს „ალტა“.
ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით შეგიძლიათ მიმართოთ ზემოაღნიშნულ გამარჯვებულ პრეტენდენტებს სატენდერო დოკუმენტაციების მოთხოვნათა შესაბამისად.
 
იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუშები:
 
სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების ხელშეკრუკლების ნიმუში
სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების ხელშეკრუკლების ნიმუში