სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციის საყურადღებოდ!
12.12.2016
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაციის საყურადღებოდ!

2017 წლის განმავლობაში ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ჩატარდა 8 კონსოლიდირებული ტენდერი.
გაცნობებთ, რომ ყველა მათგანში გამოვლენილია გამარჯვებული მიმწოდებელი.
ნავთობპროდუქციის (საწვავის) უწყვეტი მომარაგების უზრუნველსაყოფად და შემსყიდველი ორგანიზაციების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის, გთხოვთ, მიმართოთ გამარჯვებულ მიმწოდებლებს, რათა 2017 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში დაიწყოთ შესყიდვის ხელშეკრულებების გაფორმება და სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სხვა აუცილებელი ღონისძიებების დროულად განხორციელება.
 
იხილეთ გამარჯვებული მიმწოდებლების სია

იხილეთ ხელშეკრულების მოდელური ნიმუში