სიახლეები/განცხადებები   შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება
20.02.2015
    
 

შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება

სსიპ “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia)”

2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასიის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
2015 წლის იანვრიდან 6 თვის განმავლობაში იგეგმება შემდეგი შესყიდვების გამოცხადება:
# აღწერა
1 საქონლის შესყიდვა
1,1 მაღალი სისწრაფის საბეჭდი აპარატურა  
1,2 საოფისე აღჭურვილობა
1,3 საოფისე ავეჯი
1,4 კომპიუტერული პროგრამების ლიცენზიები
1,5 ლაბორატორიული აღჭურვილობისა და საჭირო ავეჯის შესყიდვა 2015 წლის  ფაზის სკოლებისათვის
2 არასაკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა 
3 სამშენებლო/ სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა 
3,1  უნივერსიტეტების ფართების რეაბილიტაცია
3,2 2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა
შესყიდვები ღიაა MCC-ის შესყიდვების გაიდლაინებით ნებადართული ქვეყნების  მონაწილეებისთვის.
 
ტენდერს დაქვემდებარებული შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინებები გამოქვეყნდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (www.mcageorgia.ge)  გაეროს ბიზნესის განვითარების (UNDB: //www.devbusiness.com/) და dgMarket (www.dgmarket.com) ვებ–პორტალებზე.
 
დაინტერესებულმა კომპანიებმა რეგისტრაციისათვის  უნდა დააფიქსირონ ინტერესი ქვემოთ მოცემულ მისამართზე მათი ფირმის შესახებ დეტალების მითითებით.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო
დიმიტრი ქემოკლიძე
შესყიდვების დირექტორი
      Email:  procurement@mcageorgia.ge 
                          
      Cc: ktateshvili@mcageorgia.ge; nramishvili@mcageorgia.ge