სიახლეები/განცხადებები   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
27.02.2015
   
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას სახარჯი მასალის შესყიდვის მიზნით.

მიბმული ფაილები