ნათია კილაძე
შპს „საქართველოს ფოსტა“
იურისტი
 
„ძალიან მომწონს სასწავლო ცენტრი, მისი დანიშნულება და მიზანი. აღნიშნული ტრენინგებით მოხდა ჩემი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, რაც განპირობებული იყო მაღალკვალიფიციური ტრენერების მიერ ჩატარებული სალექციო კურსით. გისურვებთ წარმატებას!“