გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ედუარდ საჰარიან (პირადი №07001010982)


15.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170010299
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ედუარდ საჰარიან (პირადი №07001010982); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
განკარგულება