გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. გიორგი კობალაძე (პირადი №11001022855)


17.05.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170002486
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: ი.მ. გიორგი კობალაძე (პირადი №11001022855); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება