გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პრიზმა“ (ს/კ: 200022723)


01.12.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ცაგერის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA150028114
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „პრიზმა“ (ს/კ: 200022723); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება