გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ვუდ ჯორჯია“ (ს/კ: 200219156)


12.12.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს პარლამენტის აპარატი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170012433
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „ვუდ ჯორჯია“ (ს/კ: 200219156); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება