გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ორნამენტი“ (ს/ნ: 202230889


05.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170007296
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ორნამენტი“ (ს/ნ: 202230889); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება