გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „SKY GROUP“ (ს/კ: 202424769)


13.02.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170014483
შესყიდვის ობიექტი: 50700000 – შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 
პრეტენდენტი: შპს „SKY GROUP“ (ს/კ: 202424769); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება