გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მიკრონეტი“ (ს/კ: 204557960)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170015076
შესყიდვის ობიექტი: 72400000 – ინტერნეტმომსახურებები; 
პრეტენდენტი: შპს „მიკრონეტი“ (ს/კ: 204557960); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება