გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კომფორტი-2001“ (ს/ნ: 206111615)


23.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: SPA140013727;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „კომფორტი-2001“ (ს/ნ: 206111615); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება