გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გამა პლიუსი“ (ს/ნ: 216427034)


06.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს დაზვერვის სამსახური; 
ტენდერის ნომერი: NAT180009853
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გამა პლიუსი“ (ს/ნ: 216427034); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება