გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ინტერ პლიუსი“ (ს/ნ: 240420193)


20.12.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მარნეულის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170010680
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ინტერ პლიუსი“ (ს/ნ: 240420193); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება