გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მარიამი ო.ბ. 2006“ (ს/ნ: 245560085)


25.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180000712
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მარიამი ო.ბ. 2006“ (ს/ნ: 245560085); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება