გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   სს „ნოვა ტექნოლოჯი“ (ს/კ: 248429598)


10.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს ფოსტა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170013413
შესყიდვის ობიექტი: 50300000 – პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: სს „ნოვა ტექნოლოჯი“ (ს/კ: 248429598); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება